Nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług

Wg Działu IX Odliczenie i Zwrot Podatku. Odliczanie częściowe Ustawy podatku od towarów i usług, od 1 kwietnia 2014 r. możliwe będzie pełne odliczenie VAT naliczonego w przypadku pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik, aby odliczyć 100% VAT naliczonego przy zakupie, będzie zobowiązany do złoży w urzędzie skarbowym informację o nabytych pojazdach oraz prowadzić ewidencję z ich przebiegu. Informacje będą weryfikowane przez organy skarbowe. Jeśli informacja będzie niezgodna ze stanem faktycznym podatnik będzie miał prawo tylko do ograniczonego odliczenia.

Odliczenie pełne będzie przysługiwało w odniesieniu do nabycia oraz wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących, gdy:
  • Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest odprzedaż tych pojazdów i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego;
  • Podatnik wynajmuje pojazdy i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego;
  • Konstrukcja pojazdu wskazuje na wyłączny użytek do działalności gospodarczej, a jego ewentualne użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne;
  • Z posiadanej dokumentacji wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik w celach prywatnych skorzystał z firmowego samochodu.

Duże zmiany dotyczą ograniczonego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku wykorzystania samochodów w sposób mieszany (zarówno do celów prywatnych i prowadzenia działalności gospodarczej), możliwe będzie odliczenie 50% VAT naliczonego:
  • Przy nabyciu pojazdu, który będzie wykorzystywany do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych;
  • Od wszelkich wydatków związanych z zakupem i eksploatacją samochodów;
  • W przypadku nabycia paliwa (zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2015 r.).