SZKOLENIA


ZALETY SZKOLEŃ
Szkolenia w dzisiejszych czasach są najlepszym sposobem na podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej. Nie istnieją lepsze metody zdobywania wiedzy praktycznej, która jest warta dużo więcej niż książkowa, często zdecydowanie oddalona od rzeczywistych warunków, w których przychodzi nam żyć i pracować. Tak naprawdę szkolenia są ogromnym pożytkiem zarówno dla firm, jak i dla poszczególnych pracowników. Szkolenie dostosowane do potrzeb oraz warunków danej firmy pozwala jej osiągnąć lepszą efekty, a co za tym idzie zbliżyć się do celu naczelnego – powiększenia wartości firmy.


NASZA OFERTA SZKOLENIOWA
Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu :

1. BHP dla wszystkich grup zawodowych:
  • wstępne
  • okresowe dla:
    • pracodawcy oraz pozostałych osób kierujących pracownikami;
    • pracowników inżynieryjno- technicznych;
    • pracowników robotniczych;
    • pracowników administracyjno- biurowych.


2. Prawa Pracy

3. Ochrony przeciwpożarowej

4. Zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii

5. Transportu materiałów niebezpiecznych (ADR i RID) dla innych osób niż kierowcy

6. Pierwszej pomocy

Oferowane przez nas formy szkolenia: kurs, seminarium, instruktaż, samokształcenie kierowane. Termin i miejsce szkolenia dopasujemy do indywidualnych potrzeb klientów. W oparciu o charakter działalności klienta indywidualnie opracowujemy program i zakres tematów na każde szkolenie.