Oferta:
 • BHP
  Oferujemy kompleksowe
  usługi BHP, opierając się na obowiązujących przepisach,
  z uwzględnieniem specyfiki
  Twojej firmy.


 • ADR/RID
  Doradzamy w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych
  w obszarach drogowym oraz kolejowym. • PPOŻ
  Oferujemy usługi doradcze, kontrolne, a także szkoleniowe
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej. • Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym
  Sporządzamy Programy Zapobiegania Poważnym Awariom przemysłowym, Raporty
  o Bezpieczeństwie, Wewnętrzne Plany Operacyjno-Ratownicze.
 • Karty charakterystyk/ REACH
  Sporządzamy karty charakterystyk. Oceniamy karty oraz etykiety produktów chemicznych. Opracowujemy etykiety produktów chemicznych w oparciu o karty charekterystyk.
Szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte, a także zamknięte. Termin oraz miejsce szkolenia dopasujemy do Państwa potrzeb. Gwarantujemy, że nie będziecie się na nich nudzić. Trenerzy wykorzystują prezentacje multimedialne oraz wzbogacają wykłady o ćwiczenia, dzięki którym słuchacze łatwiej przyswoją wiedzę oraz nabędą nowych umiejętności.


Więcej
News