">

SZKOLENIA Z ADR/RID

Prowadzimy obowiązkowe szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych dla osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR, RID.

Jeżeli zatrudniasz pracowników, którzy na co dzień:

 • Pakują materiał niebezpieczny do opakowań jednostkowych;
 • Dokonują jego załadunku lub rozładunku;
 • Sporządzają dokumentację wysyłkową lub wypełniają inne obowiązki spedycyjne;
 • Dobierają opakowania lub cysterny do transportu tych produktów;
 • Określają dla nich wygląd etykiet;
 • Wykonują inne czynności z udziałem towarów niebezpiecznych,

to powinieneś zadbać, aby zostali przeszkoleni przez doradcę DGSA z zakresu wymagań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków.

Szkolenia mają charakter wstępny oraz okresowy.
Ich celem jest zapoznanie personelu, w zakresie transportu towarów niebezpiecznych z:
 • Aktualnie obowiązującymi przepisami;
 • Obowiązkami uczestników transportu;
 • Klasyfikacją materiałów niebezpiecznych będących w obrocie przedsiębiorstwa;
 • Warunkami i sposobami przewozu;
 • Umiejętnością sporządzania właściwych dokumentów przewozowych;
 • Ograniczeniami i wyłączeniami obowiązującymi w transporcie;
 • Zagrożeniami ze strony materiałów niebezpiecznych oraz sposobami bezpiecznego postępowania w razie zagrożenia.