SZKOLENIA Z BHP

Oferujemy profesjonalne szkolenia BHP wstępne i okresowe.

Szkolenie BHP wstępne prowadzimy w formie instruktażu ogólnego dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką lub staż, a także uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenia BHP okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP,
w tym w szczególności dotyczących:
  • obowiązków pracownika i pracodawcy;
  • czynników środowiska pracy, które mogą spowodowac zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
  • przepisów oraz zasad BHP;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób;
  • zasad postępowania w razie wypadku przy pracy


Prowadzimy szkolenia dla:
  • pracodawców oraz pozostałych osób kierujących pracownikami;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych;
  • pracowników administracyjno-biurowych;
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Organizujemy szkolenia w formie wykładów, instruktażu, seminariów oraz w systemie samokształcenia kierowanego.
Wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie wiedzy w zakresie problematyki BHP.
Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla małych a także bardzo dużych grup.