KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY

Każdego roku w Europie w skutek nagłego zatrzymania krążenia umiera około 700 000 ludzi. Z czego w Polsce 1000 osób tygodniowo. Jest to ilość dająca do myślenia. Jutro może to być Twój kolega z pracy, albo ktoś z Twojej rodziny.

Po około 4 min. u człowieka bez oddechu zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu . Największy odsetek wypadków ma miejsce w domu.

Na polskich drogach co roku ginie około 6000 osób, a 48.000 zostaje rannych! Im też trzeba pomóc. Strach przed udzieleniem pierwszej pomocy i nie zatrzymanie się na miejscu wypadku prawdopodobnie spowoduje śmierć osób poszkodowanych. Pamiętaj Ty też możesz znaleźć się z takiej sytuacji.


OFERUJEMY KURSY DLA:
 • firm
 • grup zorganizowanych
 • instytucji publicznych
 • wojska, szpitali
 • dzieci i młodzieży.PROWADZIMY KURSY:
 • Podstawowe – 6 godzin
 • Program:
  - Łańcuch przeżycia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia- ocena poszkodowanego;
  - Resuscytacja dorosłego i dziecka z użyciem AED;
  - Postępowanie z osobą nieprzytomną. Pozycja bezpieczna;
  - Podstawy pierwszej pomocy w wypadkach;
  - Postępowanie w urazach głowy i kręgosłupa;
  - Postępowanie w złamaniach tamowania krwotoków. Zabezpieczenie ciała obcego w jamie ciała;
  - Ewakuacja poszkodowanych z miejsca zdarzenia. Wypadek komunikacyjny;
  - Postępowanie w zachorowaniach: padaczka, cukrzyca, zawał serca;
 • Zaawansowane z użyciem zewnętrznego defibrylatora ( kurs AED) – 8 godzin
 • Program:
  - Łańcuch przeżycia;
  - Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych;
  - Zasady prawidłowego nadania sygnału ,,na ratunek” i wezwania ambulansu;
  - Zasady bezpieczeństwa ratującego i ratowanego;
  - Ocena poszkodowanego;
  - Postępowanie z nieprzytomnym prawidłowo oddychającym;
  - Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, sztucznego oddychania i ucisków klatki piersiowej;
  - Sekwencja czynności resuscytacyjnych u dorosłych;
  - Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej;
  - Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt- odmienność łańcucha ratowania życia;
  - Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dziecka;
  - Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia;
  - Ciało obce w drogach oddechowych u dziecka i niemowlęcia;
  - Nagłe zachorowania;
  - Zatrucia;
  - Wstrząs;
  - Wypadek komunikacyjny- zachowanie się na miejscu zdarzenia;
  - Urazy i obrażenia;
  - Działania wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka;
  - Podtopienie
  - Porażenie prądem i piorunem;
  - Poród;
  - Półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja;
  - Egzamin.