PPOŻ

Zapewniamy wybraną lub kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym obszarze prawnym obsługujemy naszych klientów od ponad ośmiu lat. Obecnie legitymujemy się tytułem specjalisty ochrony przeciwpożarowej, który uprawnia nas, zgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania tych czynności w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne.

NASZA OFERTA

Przez lata rozwijaliśmy nasze umiejętności, a co za tym idzie i zakres oferowanych usług. Obecnie proponujemy Państwu między innymi:

 • Doradztwo i opiniowanie w odniesieniu do kompleksowych lub wybranych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mające na celu wypełnienie przez właściciela obiektu budowlanego lub terenu jego zobowiązań ustawowych;
 • Kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oraz sporządzanie sprawozdań wraz
  z zaleceniami pokontrolnymi;
 • Pomoc w wypełnianiu nakazów pokontrolnych,;
 • Organizowanie ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji, również z udziałem Państwowej Straży Pożarnej;
 • Prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowych:
  - Wstępnych;
  - Okresowych;
 • Sporządzenie i aktualizacja ( :
  - Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  - Planów ewakuacji;
  - Planów postępowania w sytuacjach awaryjnych;
  - Oceny zagrożenia wybuchem;
  - Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.NA ŻYCZENIE

Chętnie podejmujemy się również innych zadań w tym zakresie, zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony Państwa. Możemy:

 • Wykonać całkowicie kompleksową ocenę obiektów budowlanych już istniejących z uwzględnieniem wszystkich elementów budynku z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Dokument taki daję Państwu pełną wiedzę na temat rzeczywistego stanu zabezpieczeń w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Dokumentacja taka może być bardzo użyteczna w wypadku chęci (do)ubezpieczenia budynku, zmiany jego przeznaczenia lub w innych przypadkach zasadniczych;
 • Ocenić zgodność zaleceń wykonanych przez audytorów zewnętrznych (np. ubezpieczycieli) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami.