SZKOLENIA Z PPOŻ

Organizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo pod naszym nadzorem możecie zobaczyć,jak w Waszych firmach działa system ewakuacji podczaczas ćwiczeń ewakuacyjnych. Organizyjemy je z udziałem służ ratunkowych.

Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:
  • Organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania;
  • Podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów;
  • Zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego;
  • Ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • Zasad ewakuacji.