SZKOLENIA Z PRAWA PRACY

Nasze szkolenia z dziedziny prawa pracy cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród specjalistów na rynku, jak również osób, które nie mają przygotowania prawniczego. Szkolenia oparte są na obowiązujących w Polsce przepisach.

Wszystkie kursy prowadzone są w formie wykładu połączonego z dyskusją i rozwiązywaniem praktycznych problemów oraz w oparciu o konkretne stany faktyczne. Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną i praktyczną, analizując najtrudniejsze zagadnienia oraz sytuacje, z którymi uczestnicy mają styczność w swojej pracy. Pomagają uczestnikom rozwiązywać problemy, które wiążą się z interpretacją nieraz zagmatwanych przepisów prawnych. W czasie zajęć koncentrujemy się na podawaniu przykładów i rozwiązywaniu ćwiczeń.


TEMATYKA NASZYCH SZKOLEŃ
  • Czas pracy;
  • Rozwiązanie stosunku pracy;
  • Nawiązanie stosunku pracy;
  • Wynagrodzenia/ zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy;
  • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
  • Delegacje pracowników;
  • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.


Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego w temacie szkolenia przez okres 2 miesięcy. Usługę tę można przedłużyć.